Home Opinion Mapnamu pin e ta’ adamusak

Mapnamu pin e ta’ adamusak

494
0
SHARE

Ugaling makatua neng bayu mag-pasku,
Ating magbibingka kilub na ning patiu;
Tamales, kalame ampon putu-seku,
Makatinda arap ning pisamban mismu.

Kareting kapangan, ing pekamasali
Bibingka, tamales at putung maputi;
Inya naman ining Pisuk, ilang Busti
Yan ing pagsaryan da bala sanang sali.

Indat magumpisa na ing Simbang Bengi
King dane Pang-ulu na ning barangay mi;
At nung inya naman akwentu ku ini,
Bayung abalu ing maragul a sisti.

A milyari karen, misan a kabengyan,
Minta lang sinimba ken king kabalenan;
At kabang maglakad la libutad dalan
Ining Busti atin yang biglang amatan

Dane bandang kaili, a medyu pabilug
Nung inya marapal neng kilbit i Pisuk
At tiru ne kaya iting makatumpuk
A isipan deting milako mu balut.

“Bibingka ya” ngana ning Pisuk kang Busti
“Wa, mekad abalag de ring akatuki
Ta’ nandin a bisa kata sanang sali
Oneng ala katang perang ipanyali”

“Kapamu, lon te’ pa ngana nining Pisuk
Kagnan ning duku ya’t saka ne tinusuk
King keyang taliri at tikman melaus;
“Aru” ngana digsu ta’namu meriablus!”

“Bakit?” nganang Busti a mipamulagat,
“Takman me, lasa yang mebangnas a darak”
“Aru” ngara “takla mung palang damulag,
Mapnamu pin e ta’ rugu adamusak!!!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here