Lamentable

  239
  0
  SHARE
  CONFIDENCE. A new Starbucks Coffee outlet, a few meters away from Angeles University Foundation, and TGI Fridays at Marquee Mall have opened recently. Other hotels and business establishments are also expected to operate soon in Angeles City.

  A building for a business outsourcing firm is also being constructed beside the Nepo Quadrangle (near the Angeles Electric Company) in barangay Sto. Rosario.

  These developments indicate that Mayor Edgardo Pamintuan’s three-month old administration has brought back investors’ confidence in the city.

  In fact, some Filipinos abroad, especially those in the US and Canada, are now planning to invest their hard earned money in Angeles City.

  Some think of putting up travel agencies, laundry and coffee shops while others prefer restaurants.  WISDOM. Archbishop Emeritus Oscar Cruz’s expose on jueteng is somehow laudable, but it seems that doing his job as an archbishop is lamentable.

  I am not a preacher and I don’t intend to hit the Catholic Church and Cruz. This is to merely tell what I believe is true and show my observation in relation to what is happening.
  Why can’t they eradicate jueteng, prostitution, illegal gambling, drug peddling, killings and the like? Prostitutes, drug pushers, jueteng lords, rapists and killers thrive, they fear no one, and they remain to be “worthy Christians after all?”

  “Sapagka’t tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo…”

  “At nakalasap ng mabuting salita ng Dios, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating…”

  “At saka nahiwalay sa Dios ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi; yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang Anak ng Dios, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan.” (Hebreo 6:4-6)

  “…Layuan ninyo ang bawa’t anyo ng masama.” (I Tesalonica 5:22)

  “Yun nga ang maganda sa aming relihiyon eh, walang bawal bawal,” says my friend who is a Catholic.

  That answers the question. Lamentable.

  Jueteng (and shabu or other illegal drugs) not in the bible?

  “At hayag ang mga gawa ng laman, sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan…”

  “Pagsamba sa diosdiosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampikampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya…”

  “Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito; tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalaala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalaala nang una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Dios.” (Galacia 5:19-21)
  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here