Kumusta ing Aldo ning Amanung Sisuan?

  468
  0
  SHARE

  Lub ning limang aldo a pamagmasusi
  king Amanung Sisuan ning kekatang lipi,
  ikit keng metimyas timan karing labi
  ing Sabing maybug nang king pedestal langi

  At paritak-ditak anti neng akmulan
  Ning salitang inglis at katagalugan,
  Inya nung wari keng metung a tanaman
  Mibalut ne salu keng dikut kakewan.

  King kelan lingap ding aliwang kabalen,
  at nu’ anti ra pang pikakarine ren
  ing makitambulug karing okasyun ken
  a makarikil king pilit tang’ sisesen

  At e buring lumbug keti king masala,
  bista’t kailian da pa mekad ding aliwa
  ing e ke  patugut kaniti mamingwa,
  king agyang balamu biseru keng lula

  At e mi balu nung kenu ke tumaid
  ban e malili at akua nang masagip,
  antining ken alang nanu mang unabis
  material a bage malyaring isulit

  Ing pagal nung inya king bage mesabi
  Ing bayu pang lukluk a Representante,
  E siniput bista’t Guest Speaker ya iti
  King okasyun da ring kadistritu niti

  At e mitubud mang peka-emisaryu
  ban ipabalu na ing sangkan nung nanu;
  At nu’ ing tiburan ya nang ganap mismu
  king dapat gampanan niting siglawe ku.

  O ing taung iti anti-Kapampangan
  yang talaga’t alang bitasang masabal
  para king sarili nang Salitang menan
  ampon kabalen a sukat ipaglaban?

  Makanian man meging matagumpe murin
  ing okasyun agyang ing Alkalde mupin
  ning Angeles at ding galame na niting
  masuyu king balen ding tinagun karin
   
  Kambe ning malugud nang esposang hirang
  a menantabe at menalbe mu naman
  king Zarzuelang waman metung ya mung pinduan
  atin yang malagung aral a melakuan

  Bukud pa karing keng lele ning Museo
  meganap mu namang inalben ding tau,
  A nu’ keng Crissotan, Poesia, Basultu
  at Pulosa dakal la ring migkusuelu.

  Nung nu’ing Ari ning Parnasong Kapampangan,
  migale ya namang gintung kawatasan,
  bilang regalu na karing keti disan
  a tune malugud king Amanung Sisuan.

  At nu’ bistaman ya karin Amerika
  ing santungan niti uli ning obra na,
  pagkapilitan nang keti banua-banua
  magbakasyun banting akasulu ta’ya

  King okasyun a iti a pamagmasusi
  keng kayaldawan a lubus pisamburi
  ding tune malingap king Sabi ning lipi
  a e sukat ume king pangalumpawi

  At mate ganap yan king danggut tang’ dila
  pasari na mu ning papaten deng sarya
  ding keraklan karing atyu keng upaya
  a magsimbambalung malugud lang bina!
  (Pero ing tutu na angga lang salita
  at keraklan e la kikimut bitasa!)

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here