Jose Abad Santos, bayaning Kapampangan

  1160
  0
  SHARE

  (Kaugne ning pang-dinalan at atlung pulung banua nang Aldo Kebaitan (130th Birth Anniversary) Jose Basco Abad Santos, a pigmasusian ning Kapamalan Siyudad ning San Fernando, lalam nang pamanimuna ning ‘Multi-awarded City Mayor,’ Edwin D. Santiago, ketang milabas a Biernes, Pebrero 19, king Heroes Park ning mesabing siyudad, iting kawatasan a makarikil king kabayanian nang Don Jose ya pamung ibie mi para king malugud yung pamamasa)

  Budning Jose Abad Santos ning Indu kung Kapampangan
  Pupugayan daka ngeni king aldo mung kebaitan;
  King bistama’t maluat na kang migpaynawa king kutkutan,
  Busten mu ing ibusni ke ing istorya mung melakuan;
  Ban keta ing kekang lagyu at bitbit nang kabayanian
  King pusu ring kabalen mu, e ne matda kapilan man.

  Balikan tang’ pasibayu ing bilungan ning panauun
  Iniang ikang Sekretaryu ning Justisya ketang napun,
  Lalam nang gubyernu nitang Manuel Quezon a peka-pun
  King ba’ya mung e mabihag king gamat ding lilung Hapon,
  Tiniplad ya, at karin king Australia ya migsantung;
  At ika ing keyang likuan ban sikasu ampon lingun.

  Dapot uling deting dintang kumpletu la karing gamit
  Kilub na ning pilan bulan mesambut ta’ at melupig;
  At uli ning masangil la at milalu king kabangis
  Ing Indung Balen tang’ tibuan binalut de king pasakit;
  Itang sadia tamung tula miyalilan sindak, tangis
  King gamat ding alang pusu at alang Dios a Hapones!

  Simsam da ring palamara itang sadia tamung laya
  At kildas de ketang tagdan ing Bandera na ning Bansa;
  Kagnan na ning king gubyernu ila na ring menibala
  Kabiayan ta’ at pibandian, peniamsam da at pemangua;
  Kaibat na pemate ro’ pa ding king imbut da e bisa
  Karing kalulung babai, king e maka-taung gawa.

  Ing balen tang’ sawingpalad, makanian ing keyang bili
  King gamat da retang Hapon, keti sinakup, mig-ari;
  Ika budning Abad Santos – iting balen tamung sawi,
  E me likuan saglit mu man king lingap mung e matati;
  Ligtas man at maniaman ing karin Amerika muli,
  Dapot e mu belakan man ing kang Quezon ka taluki!

  Uli nitang melakuan ka, kaibat nita, ding bakukak
  Ika itang penintun da ban arakap at abihag;
  At mekad uling biasa ka… ing karelang apibalak
  Pilit dakang amuyutan ban karela makilangkap;
  King dake na ning justisya uling ikang peka-matas
  Yabe ra kang gumubyernu mabilug a Pilipinas.

  Dapot king gubyernong Hapon, maging “puppet” e mu buri
  King babie rang katungkulan pipiling ka at tinanggi;
  At uling pakamalan mong’ bina ding kekang kalipi
  King ba’ kang e maging taksil, kareti e ka linimpi;
  “Tupad ka o kaya mate,” kanian dapat kang mamili:
  Pinili mu kamatayan kesa painggulut king lahi!

  Ing anak mung kayantabe, malulunus, mipakiak ya
  Kabud misaldak ing atul, ing ika pin paten da ka;
  Inaru me y Pepito, e ka kikiak ngamu keya,
  Ipakit mu karing Hapon ing ika man matapang ka!
  Kaibat sinabi mu kaya: “Iti, pamikatagun na,
  Ban ing bie ku ayampang ke para king balen tang’ sinta.”

  Kaibat nita, ikong adua miyabe kong’ mig-Orasyun
  Mekabulad, merandam na itang “kura” susun-susun!
  Ika Suging Abad Santos, tahimik ka at maratun,
  Tinaid daka at dela ketang makasadiang aun;
  Pilan penandit kanita, merandam na itang akbung
  Mitimbuang ka’t timbunan da ketang makasadiang aun.

  Oyan ngeni ing anak mu, oh Indu ming Kapampangan
  Ing anak mung mapuri at uliran keng katapangan,
  At nu’ e mu pangsarili ing keyang pamanungkulan;
  King uli na dapat tamung pagmaragul kaninu man
  Ing itamung Kapampangan e ta’ taksil king balayan;
  Inia karapat-dapat mung ngeni at king kapilan man,
  Lagyung JOSE ABAD SANTOS e ya dapat makalinguan!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here