Ing Pasku, nanu ya?

  629
  0
  SHARE

  Ing Pasku nanu ya? Nanu ya ing Pasku?
  Obat katuklu ning ‘ber’ keng kalendaryu,
  Umpisan da na lang patigtig keng radyu
  Ding pekapopular a kantang pamasku?

  At balamu wari mabilug ketawan
  A tatangaran na ning aranyang bulan,
  Masayang magkoplas, daralit kundiman
  Busal ning kikingking a benging kaniglan.

  Pati na sampaga busal da ring ardin
  Pabangluan da samyu ing marimlang angin,
  Inya nanu’t e ta’ malaguang apansin
  Karas ning Setyembre ing magpasku na pin?

  Ing Pasku, e yamu kabud panaun na
  Ning pamilibayan rigalu at saka
  Karing tegawan keng binyag pamamunta
  Banting maniad tamung pamasku karela

  Nune ban ganakan ing Aldo Beitan
  Ning Anak ning Dios king meto’ sabsaban,
  At e king malambut a kamang pagkeran
  Ding Ari ampo ring taung mayakayan

  At antining y Jesus yang bugtung Nang anak
  Ning Dios a Linalang king banua at labuad,
  Obat e king bale o palasyung pilak
  Ampon pagkeran a kasing lambut bulak?

  Kasi pin ing Ginung kakataskatasan
  Kababan lub ampon lubus kapayapan
  Ing keti king yatu nasang ipatangal
  Karing tau inya Keyang pepalyarian

  Ing misteryung iti, pati panatbus
  King sala ning tau ning Malam a Jesus,
  A nu’ya linasa at mipaku king Kruz
  Kabang ala nemang gewang e makatud

  Nune tinipa ya mu pin keti sulip
  Ban keta ing yatu akua neng asagip
  King panga-guno na nanu mang penandit
  Burian ning Ibpa ing lasawan neng pilit

  Ampon e manabu king larung bubukal
  (Ngarang magsalita ding talapanaral),
  Ing taung king bie na mikasalang dakal
  Potang miras na ing tauling kayatulan.

  Inya mangaintulid mung ing pangasapwak
  Ning Nino sukat tang’ ipagpasalamat
  King Dios a Miglalang kambe ning masampat
  A pamangilala king bugtong Nang anak.

  At ing panyatang na king yatung karinan
  Ba’na lang atbusan ding makasalanan,
  Maulagang bage dapat tang’ ablasan
  Kasuywan a lusuk king pusu’t panamdam

  Pablasang uli ning Keyang pangabait
  King karinan ning lua anti nang pepakit,
  Ning Ibpang banal ing lugud nang matalik
  King tau bistama’t ala yang balikid

  At pane labag king piluluban ning Dios
  Ing pamangawan na a pawang mangarok,
  Oyan, ing anak Na ing Keyang tinbud
  Ban king kasalanan tamu ing manatbus.

  Inya karampatan mu ping ing panyatang
  Ning banal a Nino ganap pagmasusian,
  At pasalamatan king Ginung Miglalang
  Ngeni angga na king tauli nang panyatang

  Kristo keti sulip ban ukuman na la
  Ding mabie at mete, nganing santong Biblia:
  Detang mapamintu yuli Na la Banua,
  At king Impyernu la ring palpikasala!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here