Home Opinion Ing “Mi Ultimo Adios” nang Dr. Jose P. Rizal

Ing “Mi Ultimo Adios” nang Dr. Jose P. Rizal

994
0
SHARE

(Kaugne ning pamipaganaka king pang-126 nang aldo
kematayan Gat Jose P. Rizal, a miyatulan parusang
kamatayan lalam ning kapamalan Kastila, a inakusan
dang sedisyon at aliwa pa laban king gobyernu reti,
ining poesia a sinulat na a milikas king Capampangan
ya pamung ibie mi para king malugud yung pamamasa)

MAMUN KU sintang Balayan, liyag ning aldo masala,
Perla ning dagat Aslagan, Eden a kekami mipda,
Malugud kung yampang keka ing bie kung lanat at dusta,
A nung meging maningning man mabulaklak at sagiwa,
Ipagkalub ke pa murin king kekang ikatimawa.

Ding aliwa, busal na ning mapaling pamakipamuk
Yampang da keka ing bie ra king alang kanlap at takut;
Nu’man mate e na bala, cipres, laurel man o liryus,
King parang ning lamutakan – balen ika sa’ ing maus,
Ing solung bie at inawa keka midaun ngang lubus.

Mate kung tatangalan ke ing aldo ume nang sunlag
Kagulutan na ning dulum a tinakap king kabukas;
Nung tula mung kulayan ku ing mapusyo niting aslag,
Ibubu mu ining dayang ngeni kaku ra isalwak
Ban king lalsut niting sala yang gawan mung ipamaltak!

Ing makule tagimpan ku inyang anak pang maintang
Angga na king meragul ku at miganap kaisipan,
Ing sana tangalan dakang mutya ning Dagat Aslagan
Ala nang lua, alang dit’mang dusing ing mamu mung kanwan,
At ala nang sukat mu pang pikarine kenu pa man.

Kening bie ku ing bukud kung kapagnasan a masapsap
Minwan ka, ing kukulyo na ning kaladuang meko agad,
Kasampat na wari’t ika tikdo ka’t akung mikasat,
Ing bie ku lalam mung banua, idaun keng sasagakgak
At king payapa mung gabun matudtud kung alang lingat.

Nung babo ning kutkutan ku ‘tin kang akit a sampaga
Busal nitang liling dikut, dinan me sanang ulaga;
Uman me karing labi mu, iti ing kakung kaladua,
Lalam ning marimlang aun damdaman ku ing yubu na,
Ning midampi king kanwan kung mapali mung pangisnawa.

Busten mung mitangaran ku king aslag na nitang bulan,
At king Aring Aldo pane malalaguang mako, datang
Busten mung ing tiup ning angin kanaku mapa mu naman;
At nung ating dugpang ayup king krus ning kakung kutkutan
Busten mung idalit na ing sunis na ning kapayapan.

Busten mu ing dano uran king aslag ning aldo, langi
Paytas, kambe ning sambitan, mabe king bigang maputi
Busten mong’ kiak ding kuyug ku king panlako kung piragli;
Nung misan a ume silim, balen ko ating mangadi
Ika man ipangadi mung siping ning Dios ku sa’ muli.

Ipangadi mu la naman ding sablang mealang kalma
Ding tinanggap kaparusan king pasakit alang kadua;
Ding pengaring minukuk king luang minagus alang patna,
Ding mebalu, ding ulila, ding bihag a mesalanta
At layun ipangadi mung tibubus kang mitimawa.

Nung king tauling karinan ding muli mu king alikabuk
Ala nang maglame karin nung e bangke marurunut,
E mu no’ lilingasngasan ba’nong mipayapang lubus;
At nung atin kang dandaman titigtig gitarang payus,
Aku naman ita Balen, keka magparandam lubus.

Nung ing kakung pikutkutan kalinguan da ne ring sabla
At agya mang batu o krus ala nang makalto tanda,
Busten mung ing bante karin isambulat na king pala
Ing abu ning katawan ku liyus muli mu king ala,
Busten mung mabe king gabun ban lumuyun kabang-kaba.

Keta nung mistulang lubus pepaimburisan mu na ku
King biga mu, angin, gutad at balayan magmain ku
Makalingking a siwala a keka tegulaling ku
Aklis, dalit, gale, kutug, sala, kule, biung at samyu
Alang patna, pawaga king lubus silpantayanan ku.

Balayan a pagkarinan ning kanakung dusa’t lumbe
Palsintan kung Indung Tibuan keka ing bie ku daraun ke;
Keka lalakuan ku no’ ngan ding mal kening kanakung bie
Nung nu’ alang alipan at berdugu karin ku ume
At nung nu’ ing Ginung Dios ya mismu ing Aring tune

Mamun na ku pengari ku, kapatad ku’t sintang irang
Kakuyug ku, kesing-anak king lugal a kakung beitan,
Pasalamat kayu mitan ing bitbit kung kapagalan;
Mamun ku kesuyung mutya, sapni ku’t kakaluguran
Mamun kung sablang mal kaku, Ing MATE yang KAPAYNAWAN!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here