Home Opinion Ing masampat a poesia, kudta ne ning melapupuring Poeta Laureado Jose Magcalas...

Ing masampat a poesia, kudta ne ning melapupuring Poeta Laureado Jose Magcalas Gallardo ning balen Candaba. Iya ing mitagurian kadwang Ari ning Parnasung Kapampangan a pemanasagan nang… ING PAMANA

1121
0
SHARE

Mikaksing ing akbung king pamibarilan
ding mingatbang tapuk a mipapatayan,
libutad na nitang berding kaparangan
a nung nu mitabnu ing aduang sikanan;
ing sikan ding taung maung katimawan
laban karing dayung bisang manalipan.

Itang kaparangan melasak mo wari
king ugung na nitang akbung a mangatni,
ding balas anti lang susulapo api
a mamyus bubungil, manintun asawi,
at babo na niti ya ing mamayani
itang gulisak da ding kawal ning lahi.

Kapupus ning bengi; kamate ning pisak;
ala na ing akbung, ala nang gulisak,
libutad marangle, ding mengapahamak
ila nang mitagan a disan ning abak,
bangke la’t sugatan a minalduk salpak
at dadasayan da ing dayang dinanak.

King metung a suluk atin tamung akit
matua yang sugatan a magkakasakit,
mangapangisngis ya at mangapakibit
anti ya mo waring managuantang sakit,
ding adua nang mata talu makapikit
kiketan nong labi saka mamalipit.

Pilan mung penandit, milagat nong mata
mibangun ya’t saka tinalanga banua;
“Balen ko,” nga na ning piping gulisak na,
“kaniaman ning mate king kasuyuan keka,
e bala ing maging bangke kung marimla
mitimawa ya sa ing kekang bandera.”

“At keka babaying kabislak -katawan
kambe ding anak tang pakamal-kamalan,
ikong kekuyug ku at kakaluguran
kerame’t kesulu king tula’t kaskupan,
ing kamatayan ku e yu panamdaman
bistaman mate kung e ta mu mikit man.”

“E yu kalulungkut, e yu kalulugma
ing kamatayan ku nung masakit man sa,
pulisan yong mata, palangian yu ing lua
saka ko tumiman king masolung tula,
uling ining kakung sasagese daya
kayabe midamplul king mal tang bandila.”

“King kamatayan ku, ala ku man lakuan
a ipamana kung salapi’t pibandian,
Ala…nune mu pin ing kakung kalukan
at ing bayad na ning kakung kamatayan;
oyan… tanggapan ye layun pakamalan
kabutil yang gintu…gintung katimawan.”

“Oyang king aslagan, lipat na ning biga
ati’ na mamunag ing simbul nang yata,
oyan… saganan yeng palakpak at tula
ba’neng patindagan ing mal tang bandila;
kaibat nung ati ne, ganakan yu ke sa
ikeng kapatad yung king dulum miragsa.”

Tiniman ya keta, timan a makule
ing bayaning matua, saka ne miyungle,
ing gaga ring ayup, ing bwang ning marangle,
melungkut antimong metung a ponebre,
uling itang matuang ikit tang mipase
pilan mung penandit, marimla neng bangke.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here