Ing Capas Kapampangan ya

  128
  0
  SHARE
  King punta ning dalan Capas, milungenge ya ing matua!
  Ketang pampang a mabatu, misubsub ya ing lupa na;
  Balamu dimdam na wari king ing gabun ginalgal ya
  A antimong kapakibat ning magagabak a banua!
  Makanian man, pinilit neng inatna itang kanuan na—
  Itang kanuan nang mesugat ketang batung digpanan na.
  At kanian no abatyawan ding anak na ning sabana
  Memirapal deng pintalan ban keta saupan de sana.

  Kabud disnan de ing Matua dela de king masalilung
  Mayap na mu, bebe dalan, ating dutung a malabung;
  Ing Dutung atme kalapad, linadlad yang anting payung
  Sagisag ne ning amanung menialampak king kalabung!
  At ketang panga-andik na ning Matua king pun ning dutung
  Asilipan no ding ayup babo sanga pulung-pulung;
  Balamu wari Watas lang king pantuk-dila mamialung
  Uling atin lang amanung palsintan ning balang metung!

  Kabud sinubli ya diwa ing Matuang mipalungenge
  Binie na ing pasalamat karing supling ning marangle.
  At ngana pa,”king ikit kung malasakit yung dalise,
  Panamdaman kung balamu kumaba pa ing kakung bie;
  Pablasang nung agawa yung mamilagwang lingapan ye
  Ing Matuang antimo akung tengalan yung makaungle;
  Ena ayamyam ning lub yung eko tikdo ban saupan ye
  Ing sarili yung salita nung akit yeng mamamate.”

  “Eyu pagkasala, Apu,” ing guinkas ning kayanakan,
  “Nukarin ko ibat, Apu; nukarin ko munta kanian?”
  Nganang mekibat ning Matua:”Aku ya Y Kapampangan
  Ing bale ku atyu babo naning Bunduk ning Sinukuan;
  Meguing panugali kunang kalabas na ning kauran
  Ing tipa ku at dumalo karing kakung kayaduangan
  At king panipa kung iti apigampa kong puntalan
  Ding kapatad Syudad Tarlac a sadya kung kayakuanan..

  Ding disnan ku Syudad Tarlac matabang no tanggap kaku
  E na antimo kanitang pulut kung atmu kayumu;
  At king pami-aduangan da menaliwa no amanu
  Maki-Inglis at Tagalug, ing keraklan, Ilukanu;
  Inyang e na ku mibata king kaplas lub a masolu
  Ginulut ku at miglakad e ku memun agyang kenu;
  King kanakung pamanlakad ing Capas yang kening lub ku
  Uling ken atin kung balung Watas a malugud kaku.

  “Nanu ya pu lagyu, Apu?” Alus myagnan a kitang da
  “Nung keti ya rin kekami, siguradung balu mi ya.”
  “Ing Watas a paintunan ku,” nganang mekibat ning Matua
  “Ing Poeta Zaldo Abner, nung balu ye, nukarin ya?”
  Itang peka matuang dili karing anak pipiling ya:
  “Ala ne pu keni Capas ing bulalag a Poeta;
  Ing balita malambat neng meko menaliwang bansa
  karin nepu manuknangan king labuad ning Amerika.”

  “Kabud kalako na Apu ning Watas yung panintunan
  Keti Capas, melanat ya ing Kulturang Kapampangan;
  Ala na pung Mariposang lilimpad keng Bulaklakan
  Ala na pung magpalakbang at luluruk keng Bugtungan;
  Ala no pu ding pulosa at basultu keng umpukan
  Ala no pu ding Poetang mangorona neng piestajan.
  Ding kasiping balen, Apu, subukan yu lang puntalan
  Baka sakaling atin pang Watas Concepcion o Bamban.”

  Nganang miniabi ning Matua, “Nung Capas, ala nang Watas,
  Keti Tarlac, malaso ya ing amanu ding Mardikas!
  Ding Poetang Ilukanu magsane lang miamas-amas
  Sasadya do king labanan ding pluma dang mangatalas;
  Nung keti, alang Poetang maglualu at maki-lamas
  Lungub lang alang sumbagal king pasbul nang maliwalas;
  At oini ing tandanan yo, nung miragsa ya ing Capas
  Ing Bamban at ing Concepcion ilang tutuking malagas.

  Ing amanung Kapampangan, ban keti Capas, e mate
  kailangan king atin tikdo Bayung Watas a magbante;
  Inia kukutnan dakayu, ikong anak ning marangle
  Ninung kanakung itubud ? king oras aini tikdo ne!
  Bakit tajimik kayu ngan? E wari pigmasakit ye
  Itang matua bebe dalan ikit yung makalungenge?
  Ing kekayung kapampangan makanian yang makaungle
  Bat ngeni e yu ipalto ing masabal yung dalise?

  Ding anak na ning taldawa milalawayan na lamu
  At ketang e ra sasarian agnan-agnan miparuku.
  “O dale,”ngana ning Matua, “ lakuan dana kayu pamu.”
  At tinikdo yang malale ban gumulut neng dumayu;
  Dapot itang anak dili, ing malating pekabungsu
  Ya ing tinikdo at ngana, “Akung itubud mu, Apu
  E ke pabustan malaso ampon makalinguan namu
  Ing amanung kapampangan a sisuan king kakung indu.”

  At kanian no pesitikdo ding supling na ning taldawa:
  “Itubud mu kami, Apu,” nganing metung dang siwala
  “Kapampangan kami, Apu, king laman ampon king daya,
  kapampangan keng tinikdo —kapampangan keng miragsa!”
  Ketang tula na ning Matua memalisbis ing keyang lua
  At king gagalgal nang boses nganang mainang migsalita:
  “Nung ding anggang kapampangan makanian la pusu’t diwa
  Ing amanung kapampangan magluid ya king kabang-kaba.”

  At minuli ne ing Matua king Bunduk na ning Sinukuan
  King marangle melakuan la ding anak a mituburan;
  Dapot ngeni, panga-abak a maranun, king pastulan
  Kapampangan la ding sunis, ding lawiwi, at kundiman;
  Uling dening Bayung Watas yang marilag dang taguimpan
  Ibangun de king kuta ra ing Kulturang mekalinguan.
  Nung ding anggang anak Capas tikdo la sanang makanian
  Ing Capas Kapampangan ya, ngeni, at king kapilan man!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here