Gawa rin ng tao ang virus nito?

  635
  0
  SHARE
  Posible o hindi itong haka-haka
  Ng iba lalo ng mga matatanda
  Hinggil sa kung bakit haya’t maya-maya
  May bagong sakit na ibinabalita,

  At yan ay maaring kagagawan mismo
  Ng ilang ekspertong mga syentipiko,
  Na sila rin naman itong nag-imbento
  Sa virus ng sakit at pangontra rito;

  Ay di po malayong gawin nitong ilang
  Ganid at ika nga’y walang kabusugang
  Mga negosyanteng – di baleng pumatay
  Basta kumita lang sa negosyong tangan!

  Ya’y di naglalayo sa kung anong virus
  Na karaniwan na ring naipapasok
  Sa mga computers – at para ‘magamot’
  Internet providers di naman ang sagot;

  Alalaon baga, kung kanino galing
  Ang virus o sakit ay tila siya ring
  Gagawa kumbaga sa kailangan nating
  Gamot para lamang po tayo gumaling.

  Na talaga naman pong walang iniwan
  Sa computer virus kapag pumasok yan;
  Na napakadali nitong mahawaan
  Ang lahat ng ‘files’ mo kung di maagapan.

  Nakapagtataka itong sunud-sunod
  Na pagdatal nitong iba’t-ibang  virus
  Na galing diumano sa kung hayop,
  (Puera sa iba pa na wala pang gamot?)

  At iba’t-iba pang sakit na ngayon lang
  Lumitaw sa ating mga pamayanan
  Itong nagdulot sa atin ng pangambang
  Baka bukas tayo naman ang tamaan!

  Ultimong maliit na uring insekto
  Ay mapanganib na sa buhay ng tao;
  Gaya ng lamok na di dating perwisyo
  Kundi lang sa ating pagtulog po mismo;

  At kaya ka lamang posibleng tamaan
  Ng malaria ay kung ya’y sa kagubatan
  Tayo nakagat ng hindi lang miminsan
  Kundi ng maraming beses sa katawan.

  Pero ngayon gaya ng ating nasabi
  Ang lamok ay isa sa pinaka-grabe
  Sa karaniwan nang ngayo’y nangyayari
  Bunsod nitong virus ng sakit na denggue.

  Na di nga malayong mga syentipiko
  Ang may kakagawan ng virus po nito;
  At sila rin gaya nitong sa Mexico,
  Ng South America may gawa siguro.

  Anu’t-ano pa man dobleng pag-iingat
  Na lamang kabayan ang ating marapat
  Gawin sa puntong yan ngayong halos kalat
  Na sa buong mundo ang dulot na sindak!

  Na di na kakaunti ang naapektuhan
  Ng naturang sakit sa kasalukuyan;
  Bunsod lang marahil ng mga naunang
  Nasabi na natin hinggil sa paksang yan;

  Na yan ay posibleng gawa rin ng tao
  Upang kumita sa kanilang negosyo;
  Kung saan di baleng makapamersisyo
  Maging hari lang ng komersyo sa mundo!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here