Anino ning napun

  502
  0
  SHARE

  (kasuglung ning milabas a isyu)

  Kasebian, agyang bunduk ya nung pane yang makukulkul,
  Mayagas ya o matibag king kekaban ning panaun;
  Lalu pa’t nung alang tarus itang kekang pamanaun,
  Maluslus yang alang sala at mirakma kaniang gabun;
  Kapara na, antia naman, ketang malalam a balun,
  A ing balang kekang siklu, yutse mu pin king minangun;
  Keluatan na asahan mung ala na kang akuang danum,
  A maliaring agamit mu agiang metung mu mang tukung.

  Kemaulian, king kelan kung kontrol kaniang pamangastus,
  Ding mingatbang kakung bulsa lipat de pa ing mebusbus;
  Panyali mang sigarilyu ala na ku ping agauk,
  Lipat ke pa ing pulubing milalabas mu keng limus;
  Madalas maniawad ku mu ba’kung makasangap asuk,
  Lalu pa’t neng benging alus pagpyestan da ku reng yamuk;
  Ala na ing pibandian kung menga-imbargu nang lubus,
  Ining tukud nang Apu ku ya na ing mitagan kabud.

  Anto’ring kakaluguran bagiang kabit makapalad,
  Baket ngening lupad na ku metung man e ke akapkap?
  Ante itang amanwan dang pamakiabe alang kupas?
  At e la magbayu kaku, ngara: “miras na ing miras!”
  Ing batayan wari keng bie atyu kislap da ring pilak,
  Pota ala ne kaka’yti, ala na ngan ing milabas?
  (King panaun kaya ngeni atin pang akit mung tapat
  Maging karing pepakan mu karing kekang aduang palad?)

  Aisip kung balikan ke ing metung kung akautus,
  A medyu meluat mong’ bagia a kanakung akalukup;
  King agia mang marine ku ampon maki-tagle takut,
  At ba’kung ating aulian…sabla ‘nakmul kung tibubus;
  Nung atanggap na o ali ing lumapit manyiklaud,
  Ya ing sana isuku ku king kanakung pamandurup;
  Kabud mipatawaran ku kening pamagbalik kung lub,
  Isumpa ku ing e ku ne lakuan, ikeng miabe lubus.

  Malaut pang anting sukad soga ing kayang tuknangan,
  Abatiawan keng mamalis king karelang palbibewan;
  Kaibugan kung lapitan ke, uman sana ampon kaulan,
  Anti na’mong biglang sebat ning tinipa ketang eran;
  Ikit kung lepitan ne iti, siklit malale king awakan
  At saka ne inuma ning pagnasa ku sang’ balikan!
  Malino piakitan iti, king e ku ne sukat puntan
  Uling atin nang mas migit, anak at maki-tetagan.

  Ngening matua na ing bili, ala nang sikanan ganap
  Burian ku man ing magbayu…tauli na’t ala nang lunas!
  At uli ning e na ku rin makapagobrang mabayat,
  Angga mu keng mangabiayan ku keng limus bandang bukas;
  Keta, at nu’ ining bie ku akua nang kumabang ditak,
  Akua ku pang makasisi king sablang sala kung depat;
  At ban keta bayu mu man mapatlud ing tauling singap,
  Akit ke ing sarili ku… babasle king tune landas!!!

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here