Home Headlines Abe, CAPAMPANGAN tamu, MANGAPAMPANGAN kayu!

Abe, CAPAMPANGAN tamu, MANGAPAMPANGAN kayu!

379
0
SHARE

ITI ing tema ning malagung parasan
Ning metung a taung tune Capampangan
A magnasang ipuk ne ing Sabing menan
Kapamilatan ning metung a kimutan

Ngening iting Sabing ing Dios ya ing minye
Keti Kapampangan manganib neng mate,
Uli ning kelan malasakit Abe
Ding sukat lumingap banting kumaba bie.

At uling e ra ne igkas man king dila
Ding keraklan karing ganap migpabaya,
Makanyan deng anting lulumud nang kusa
King kelan dang lugud king manang salita.

Nung nu’ liyus iti yang sesen dang ustu
Ban e malumpawi king balayan tamu,
Oren nung insanu ing e kekatamu
Karin la menasa magpaka-ekspertu.

Inya matulid mu at karapat-dapat
Ining susulung nang BERNARD ning Arenas,
A mikapit-takde la ring Talasulat
At Poeta banting masese yang ganap

Ing Amanung Sisuan kapamilatan na
Ning lusuk king pusu niting adbokasya,
At ning masapsap a kapagnasan na pa
Ing sana, iti pin ganap malinang ya

Ban bukas, makadua akwa nang masagip
At alagpasan ing karap nang panganib,
Ngening dakal la pa ring magmalasakit
At kikimut ba’reng apalabung aplit

Ing Salitang iti busal ding aliwa
A ngeni anti neng yakmul bagya-bagya
Ning ngara pin kabud ing ‘Pambansang Wika’
Bukud king Inglis a masulit apatda.

Ding talasulat ken karing peryodiku,
Talapamalita king TV at Radyu;
At nu’ iti anti reng papaten ustu
Ding alang masabal king Salita tamu.

Bukud pa king iti lulumud da nia naman
Ding sampid keti king mal ta’ng lalawigan;
A nu’ pati na ring tune Capampangan
Apapatuki rang e Mangakapampangan

Neng atilu reti kilub ding mialiwang
Establisimyentu keting lalawigan,
At dispatsadora la ken ding keraklan
A mananagalug – waman ing katutuan,

Kalalawigan la… at binang malagad
Mangapampangan la bista man ing karap
Deting parukyanu king tindang makapag
Mangapampangan yang alang kaliat-liyat.

Inya ngening iting ANAC ning ARENAS
Mika-adbokasya yang masese ganap
Ing Salitang iti kambe na ning lingap
At mialiwang ‘posters’ niting ipakalat

Deti apanigtig lang kapanamdaman
Ban migising tamu king tune katutwan,
Ing itamu atin ta’ng Amanung Sisuan
A e sukat pikarine gagamitan.

Kenu mang kasabi o karungut tamu
Uling iti ya ing tune kekatamu;
(Inya anti na ning CAPAMPANGAN tamu,
E taya pabusten mate ing Amanu!)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here