Home Headlines Magaral tamung Capampangan (26th of a series): Ding ausan dang ‘Idioms,’ Sawikain...

Magaral tamung Capampangan (26th of a series): Ding ausan dang ‘Idioms,’ Sawikain at/o Casebian:

247
0
SHARE

Anac-pawas – ortelano, talapagobra; magsasaka,
manggagawa, ‘blue-collar workers’.
Anac keng lual – bastardo, anak sa ibang babae,
(‘illegitimate son or daughter’.)

Alang pilisunan – alang balung puntalan; walang
matakbuhan; ‘nowhere to go’.
Aslu-menus – capara; yang ya itsura; walang pagkaiba;
‘as is; almost the same as the other’.

Balitang kutsero – caraniwan a e tutu ing balita; kuryente
ang ayon sa Media; salat sa katotohanan;
rumor, gossip, usually false story’.
Adua lupa – talipandas, salawahan; ‘engaged with two’.

Bante-salake – Ya ing guardia a sucat magmalasakit king
babantian na, pero cabaligtaran ing dapat na;
siya mismo ang naglalabas ng kagamitan;
‘a security guard, but he’s the robber himself’.

Bungang-aldo – bungang-araw; sakit sa balat sanhi ng
sobrang init; ‘skin disease due to hot
climate/prickly heat; (Literally called
fruit of the sun in English’)

Balat-sibuyas – aus careng mapanamdaman; masyadong
maramdamin; madaling masaktan;
mapasigaw ka lang akala galit ka;
‘so sensitive; (literally-onion-skinned)

Balat-damulag – makapal, alang marine; di tinatablang ng hiya,
makapal ang apog; ‘one who is insensitive;
with dense face; (literal-buffalo-skinned).
deni ila ring agiang diretsan me, e dumine.

Butul-balat – taung milalu kayayat; sobrang pamamayat ng
ng iba, at maging ng mga hayop na walang makain;
‘Not only poor people are malnourished, but even
rich persons would be skinny due to poor health’.

Macapal a bulsa – mapera; masalapi; ‘rich, wealthy,
Literal = with thick pockit/
Busbus a bulsa – alang capera-pera; walang pera;
Literal = with a hole in the pocket;

Masias a buntuc – matigas ang ulo; ‘hard headed’
Kasing bilis kildap – sobra kabilis; ‘exceedingly fast’
Kusang barug – kusang palo, sariling sikap; ‘self initiative’
Mabayat a gamat – mabigat ang kamay, tamad; ‘lazy’

Mayan a gamat – manadaling manuntok; ‘one who easily
hits another, provoked; (literal -light handed)
Mabilis a gamat – mandurukot, ‘a snatcher, pick pocket’.
Magatal a gamat – mapanako, mapangua; makati ang kamay.

E macabalbal pinggan – mahinhin; ‘a very demure, prim and
proper kind of a (lady) person’.
E mabaldug ing karayon – sobra ang dami ng taong dumalo
sa isang pagtitipon ; ‘over crowded’.

Pamitaling-puso – kasal; ‘wedding’ (literal = to be of one heart’)
Cabangal pusu – asawa, ‘spouse’; (literal = the other better half’)
Dagis keng salu – takot; ‘worry, fear’; (literal = mouse in the heart.
Bulaclac ning dila – sobra sa katotohanan; ‘to much exageration’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here