Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Panawagan ng masa: ‘TRAIN Law,’ ibasura!
By Felix M. Garcia

May 17, 2018

TAMA LANG sa ganang mas nakararami
ang panukala ni Congressman Zarate,
na i-’repeal’ ang TRAIN Law na, imbes buti
ang idulot n’yan ay dagok sa marami

Partikular na r’yan sa kaawa-awang
mamamayang walang pirming hanapbuhay
at iba pang tama’t may mapapasukan
pero ang pasahod ay mababa naman.

At ang lalong higit na kaawa-awa
ay ang mga isang kahig, isang tuka,
na siyang sa TRAIN Law’ ay apektadong lubha
kung kaya dapat lang na ibasura nga.

At kahit ang iba na may pirming kayod
kung sobra naman din kababa ang sahod,
anong kabutihan na maidudulot
ng lintik na TRAIN Law kundi ng himutok?

Tama’t ang ‘take home pay’ di na nakakaltas
na gaya nang dati (para sa ‘income tax’)
pero kung lahat ng bilihin tumaas,
anong saysay nitong kontrobersyang batas?

Kung sa kabila nga n’yan nabale wala
ang halagang matitipid halimbawa,
ngayong ang bilihin ay lumobong bigla
nang treynta porsyento o mahigit pa yata?

Ang labas ‘totally’ parang pinaikot
at idinaan lang sa pasikut-sikot
ng awtor ng TRAIN Law ang akala’y ayos
na pamamaraang pasakit ang dulot.

Kung saan pati na walang hanapbuhay
gaya ng nasabi natin sa unahan
ay tunay namang sa batas na naturan,
nagkanda-kuba sa ganyang kapalpakan?

Sabi noong una, ang posible lamang
umangat ng kaunti ang presyo, iilan;
kung saan kabilang ang sinasangkapan
ng matatamis o ika nga’y asukal,

Na tulad ng ‘soft drinks, (sigarilyo’t alak)
at iba pang bagay na pang-de kalidad,
pero ano’t pati galing lang sa ‘backyard’
na gaya ng talbos nagmahal at sukat?

Kasi nga tumaas ang lahat ng bagay
sa palengke at tindahan sa barangay;
Ang RC na dating disisais lamang,
mahigit beinte na sa kasalukuyan.

Kung sinu-sino man ang nagpanukala
at nagsulong para ya’y maging batas nga,
di ba n’yan naisip na magpapalubha
yan sa paghihirap – lalo na ng dukha?

Kung saan ang mga may kutsarang pilak
ang tanging sa TRAIN Law, itong di iiyak
sapagkat maliban sa sila’y may sapat
na kita, madaya sa pagbayad ng ‘tax’;

At kahit milyones ang dapat bayaran
ng ibang ‘taxpayers’ sa ating BIR,
nagagawa nilang ‘in thousand pesos’ lang
dala ng matinding sapakatan minsan.

Kaya kung kami ang inyong tatanungin
mga Kinatawan naming magagaling,
Senador pati na ng Pangulo natin:
Ang ‘TRAIN Law,’ marapat dagliang i-repeal!


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions