Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Mailap ang hustisya
By Felix M. Garcia

Apr 05, 2018

KUNG ang kagaya ng PDEA’t PNP
nabale-wala ang kasong sinumite
nila sa DOJ, laban sa tulad ni
Kerwin Espinosa at iba pa pati;

Gayong malinaw pa sa sikat ng araw
ang mga pahayag na halos isigaw
ng tumayong ‘witness’ pero di ba’t agaw
pansin itong bigla ang kaso ‘dismissed’ daw?

Ako pa kaya ang di basta na lamang
ibasura nitong ‘mabait’ na Piskal
ang isinampa kong demanda r’yan laban
sa doktor na ang ‘initial’ ay I.G.R.?

Kung saan ang Piskal na dating may hawak
ng kaso ay ipina- ‘inhibit’ at sukat
ng ‘respondent,’ pagkat hinala’y di patas
si Bolisay, na nag-’inhibit’ kaagad.

‘Counsel’ niya’y sumulat kay Sec Vitaliano
Aguirre II ng DOJ mismo,
at ang hiling ay sa Maynila ang ‘venue’.
ng ‘preliminary conference’ ng kaso

Kung pinagbigyan o hindi ang nasabing
‘request’ sa DOJ, di na kami muling
nagkaharap sa Piskalya nitong aking
kinasuhan na isang doktor pa mandin.

Pagkat si Tepace na huling humawak
sa nasabing kaso, di naglaang oras
para sa’min upang kami’y magkaharap
(ng ‘respondent’) na di ipagkait dapat

Kasi bilang Piskal ay marapat lang na
maging ‘approachable’ sila sa tuwina
‘for any possible settlement’ kumbaga
nitong nagdemanda at idinimanda.

Dala na rin nitong di basta na lamang
pupunta ang isang taong di abnormal
sa ating Kagawaran ng Katarungan
para magdemanda nang walang dahilan.

Tulad ko, ako ba’y luku-luko para
si Ramos ay aking basta idimanda,
kung napagkasunduan naming dalawa
ang kung anong dapat isagawa niya?

Kung saan napatay nga niya si Misis
nang pangangahasan n’yang idayalisis,
na di man lang kami nag-usap ni saglit
hinggil sa di dapat ginawa ng putris.

At sanhi nang di nga kami pinagharap
ni Tepace ‘in person’ mag-usap dapat
ng ‘counsel’ ni Ramos - at hindi sa tawag
ang hinggil sa kaso. naglaho ang lahat;

Nang ibasura ng Piskal na naturan
ang aking demanda nang basta na lamang;
na ikinatuwa naman nang lubusan
marahil ni Ramos ang pangyayaring iyan.

Pero kung binigyan kami ni Tepace
ng tsansang sa opis niya’y mag-usap kami,
at di gaya r’yan nang sa celphone lang kasi
ako kinausap, dapat may nangyari

Na ‘compromise’ kaya hindi di maialis
sa akin ni Piskal ang hindi manaig
sa puso’t diwa ang may nabigyan kahit
pangkape lang kaya ang kaso na-dismissed.

Kung saan lumigwak din ang dapat sana
ay sa ‘out of court’ na nga lang naresolba;
kung ang prosecutor ay di nag-apura
at di naging atat na ya’y ibasura!


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions