Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ano nga kaya talaga?
By Felix M. Garcia

Feb 01, 2018

BATID kong sa ano mang kasong kriminal
ay sa Piskal idudulog ng ‘complainant’
ang sumbong at siya itong ‘counsel’ bilang
ng magsasampa ng kaso sa hukuman.

Alam ko rin namang medyo mabusisi
at di basta na lang puedeng magmadali
ang Piskal bago niya lubos na masuri
ang sumbong kung nasa matwid o hindi.

Pero sana bilang kwenta abogado
ng nagdemanda ay kausapin ito
sa ano pang dapat ipayo siguro
kung sa tantya niya’y tagilid kaso.

At di basta na lang ididismis bigla,
na kagaya nitong sa akin ginawa
ni Piskal Tepace, na aywan kung tama,
o baka nalagyan ng nasa kabila?

Tama bang ni hindi niya ako binigyan
ni Piskal nang kahit ilang minuto lang
para makausap sa kanyang tanggapan
para sa posibleng ‘settlement’ na lamang?

Di gaya ng unang Piskal na humawak
na ‘attentive’ at magalang kausap,
dangan nga lang pina-inhibit kaagad
ni Ismael Ramos, na tuso’t mautak

(Na doctor pa mandin siyang naturingan
pero may ‘multiple cases’ sa hukuman
ng Estafa’t iba pang kasong kriminal
‘which are still pending for series of trials’).

Kung binigyan ako ni Piskal ni Tepace
ng pagkakataong magkausap kami,
sana’y nasabi kong ang kabilang ‘Party,’
Thru counsel, an off er had already reached me.’

Kaya natural lang na ako’y nagtaka
nang kamukat-mukat ay ilaglag niya
akong bigla gayong napakalinaw na,
itong si Ramos ay may nagawang sala

Kasi kung talagang sinuring mabuti
ng butihing Prosecutor Grantz Tepace
ang aking demanda ay di isantabi
basta na lang nito ang kasong nasabi.

Una, papaanong nasabi ni Ramos
na ang misis ko ay ‘ten days’ nang halos
hindi kumakain gayong ipinasok
lang ng December 24, at matapos

Ang ‘two days’ patay na naming inilabas
siya sa ospital at tanging mga ‘nurse’
na iniwan niya nang kanyang i-’conduct’
ang pag-’dialysis’ itong nakaharap.

Pagkat ayon na rin sa mga ‘nurse’ mismo
ay iniwan basta ng doctor na ito
ang pasyenteng nasa bingit ng peligro,
para makauwi agad ang damuho.

Aba’y kung dinatnan ko lamang marahil
ang Ramos na ito nang ako’y dumating
mula sa bahay ay baka umabot din
sa posibleng siya ay aking nakitil?!

Eh, bakit nga hindi? Ikaw man bang ito
na ni hindi kayo nagkausap mismo
hinggil sa gagawin nitong tarantado,
di ka mapasubo na patayin ito?

Pero, nand’yan na ‘yan, at tadtarin ko man
ng pinong-pino ay di na mabubuhay
si misis kung kaya ‘settlement’ na lamang
sa aking demanda ang handang ibigay.

Sa puntong naturan di maiaalis
ni Tepace sa ‘kin ang hindi mag-isip
ng hindi maganda nang kanyang idismis
basta ang kaso nang ganoon kabilis!Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions