Today's Punto
Today's Punto
Editorial
Biguin ang kultura ng pambabastos…

Jan 30, 2018

KINUKUNDENA NG True Colors Coalition ang paggamit ng Mocha Girls sa “bakla” upang ipahiya at sagutin ang argumentong ibinabato sa nagawang mali ng kanilang lider na si Mocha Uson.

Gusto nating ipaalala na walang mali sa pagiging bakla. Hindi ito dapat ginagamit na pang-atake sa isang kapalitan ng argumento na parang bagay na katawatawa o nakakainsulto.

Bukod pa, ang pagtatanggol ninyo sa inyong lider na gumawa ng mali ay isa ring kamalian. Hindi natin kailan man dapat na ipinagtatanggol ang isang bagay na mali, sa halip ay dapat itong itinatama.

Ang ganitong klase ng kultura ay patuloy na itinataguyod ng kasalukuyang rehimen sa kanilang mga pag-atake sa mga batayang karapatan ng mamamayan sa lahatang panig.

Kaugnay ng muling pagbibiro ni Duterte sa kanyang pagbisita sa India, ang sabihing maaaring gawing pang-“comeon” sa mga turista ang 42 virgins na mga babae ay isang matinding atake sa mga kababaihan. Higit nitong hinihikayat ang pagtutuloy ng kultura ng pambabastos sa kababaihan na malaon nang dumaranas ng karahasan at pananamantala.

Bilang mga mamamayan, at bilang isang nasyon, hindi natin dapat hayaan ang ganitong klase ng kultura ang mamayani sa ating bayan at manahin ng ating susunod na henerasyon.

Ang kultura ng pambabastos at kawalang pagkilala sa karapatan ng mga mamamayan ay walang lugar sa lipunang nagnanais ng tunay na kaunlaran.

Patuloy nating igiit ang pagkilala sa ating mga batayang karapatan at biguin ang lahat ng mga pagtatangka ng rehimeng Duterte patungo sa pamamayani ng kultura ng pambabastos, karahasan, kawalang pagkilala sa karapatan, at impunidad.

(Pahayag ng TCC, Enero 26, 2018)Other Articles on this Category
Powered by:
TeamSoft Web Solutions