Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Maling sistema ng pagtulong
By Felix M. Garcia

Dec 21, 2017

ANG ibinibigay na tulong pinansyal
ng ating gobyerno sa nakatatandang
edad sitenta (70) pataas, pahirapan
ang pagkuha n’yan sa kakaunting halagang
kinakailangan pang sila ang personal
na magpunta sa DSWD riyan

Pagkat sanhi nitong karamiha’y hirap
nang kumilos dala ng taglay na edad,
at ang iba’y di na rin kayang maglakad
mag-isa kung walang aakay at sukat,
‘yan sa ganang akin ihatid na lang dapat
ng DSWD sa komunidad;

Na nakasasakop… gaya halimbawa
kung taga San Jose ang kaawa-awa
at di na makaya pang magtungong kusa
sa munisipyo at/o tanggapan kaya
ng ‘social worker’ na siyang nagtatala
sa ‘logbook’ n’yan ng mga nakatatanda

At ninirahan sa bawat barangay
na sakop ng alin mang lungsod at bayan
ay ihatid na sa kinauukulang
benepisaryo ang bagay na naturan,
nang di na nga sila itong mapilitang
bumiyahe ng kahit naka- ‘tricycle’ lang

Para makuha ang katiting na tulong
ng gobyerno at ni dalawampung kilong
bigas di kasya ang limang daang pisong
ibinibigay na ‘monthly social pension;’
na kada tatlong buwan ay ‘lump sum’ ba itong
ibinibigay ng ‘cash’ sa mga ‘seniors’?

Na uugod-ugod na nga itong iba
ay napipilitan pa silang magpunta
sa DSWD para makuha
ang kakarampot na naturang halaga;
At natitiis ang sila ay pumila
nang napakatagal sa maling sistema

At kung di sila ang pumuntang personal
para lang kunin ang tulong na pinansyal
ay di makukuha? Ya’y kinakailangang
mabago, at nang di lubhang mahirapan
ang nakatatanda nating kababayan
sa hindi marapat nilang maranasan.

Mahirap bang gawin itong bawat isa
ay sadyain na sa pamamahay nila
nitong alin mang tanggapan o ahensya
ng gobyerno upang ‘yan ay personal na
nilang maibigay? At madetermina
pati ang tunay na kalagayan nila.

Kasama na riyan ang malalaman din
kung malakas pa o maysakit ang ating
‘senior citizens’ na binibigyan natin
pati na r’yan ng ‘medical assistance’ din;
Nang sa gayon ang banal na mithiin
ng ating gobyerno ay kanyang marating.

Tama na, sobra na itong para lamang
maipakita nitong ating mga lokal
na opisyal na sila’y may natutulungan,
ibinabandera sa harap ng bayan
itong iipunin sa hayag na lugar
ang pamimigay ng tulong na pinansyal.

At kahit di galing sa sariling bulsa
ang pinamimigay… gustong ipakita
sa mata ng lahat – matulungin sila;
Gaya na lang nitong ubod pa ng aga,
apurado na sa pamumulitika,
gayong ang eleksyon… sa 2019 pa!Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions