Today's Punto
Today's Punto
Opinion
ArarĂ» (Putusecu)
By Felix M. Garcia

Nov 09, 2017

ATIN KENG istoria a macapacaili
ning pisan cung meging drayber ning Victory;
Ing rota na ning bus a cayang bibyahi
manibat king Pasay angga Baguio City

Caretang tinderu, atin yang casaman
a e na buring keng bus na sasampa man,
At ustung akit neng manabat king dalan
maybug-aybug ne pa canung palarisan

Misan tiki na cu, ba ke canung akit
ing casama’na pa king dinat nang buldit;
Iniang ating sake dane Dau exit,
ing metung a vendor tambing yang sinabit

“Yan! yapin yan,” nganang gagalgal a sualâ
ning canacung pisan, a melare biglâ;
“Caring anggang vendor, canian cu sasamâ
uli na ning tictac ya king capangayâ”.

“Putusecu, “ ngana,” ararû , ararû
mapali-pali la neng bayu lang lutû
pasalubung para king anac yung bungsû
ampo caring asawa yung mangalagû”

Gulpi neng pinrenu ning canacung pisan
ing Victory Liner niting mamanewan;
Ikit ke’ing tinderu a migdugangdugang
pati ing basket a cayang bibitbitan!

Tunggal-tunggal rugu, daramputan na la
detang putusecu a cayang titinda;
Dacal lang merunut at mengalaso na
a e na magsilbing pamisali na pa.

King atangalan cu icua cung melunus
wa man ating mayli caring pasaherus;
Macatalungcu yang mangamus a buntuc
at maroc a lawe king drayber na ning bus.

Bayu tinalacad king pangatalungcû
ing cayang imalan pigpaga’ne pamû;
Binitbit ne’ing basket a patangu-tangu
At saca ne biral itang cayang salu.

Ikit keng miglacad, papunta king arap
inia tinicdo cu, ba ke’ sanang yawat;
Ot cabirabira, gulping ginulisac:
“PULBURON, PULBURON,” ngana rugung kikiac!

Vhelle V. Garcia
August 24, 2017
U. A. E.Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions