Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ang tag-ulan ngayon
By Felix M. Garcia

Aug 10, 2017

(Kaugnay ng ating pambansang pagdiriwang sa Buwan ng Wika, na ginaganap tuwing Agosto, isa sa makakalikasang tulain na sinulat ng anak na panganay ng inyong abang lingkod ang nais naming ibahagi sa inyo mga mahal naming mga tagatangkilik para sa inyong malugod na pagbabasa).

Ang tag-ulan dati’y hudyat ng simula
upang pagyamanin ang tigang na lupa,
ito ang panahon ng pananariwa
ng mga halaman sa mga tumana

Dati pag umulan, ang agos ng tubig
kay gandang malasin sa ilog at batis,
ang aliw-iw nito’y tila umaawit
sa pusong may lumbay ligaya ang hatid

At maging ang ihip ng hanging amihan
banayad, payapa patungong kanluran
hindi sinisindak yaong karagatan
na kapag nagalit ay umaatungal

Pati na rin ibon sa parang at gubat
ay matiwasay na nangagsisilipad,
di makikitaan ng anumang bakas
ng pagka-ligalig at ng pagka-sindak

Subalit sa ngayon, ang hatid ng ulan
ay takot sa puso nitong mamamayan,
laganap ang baha kahit saang lugar
tubig na galing sa kalbong kabundukan

Ang agos ng tubig sa ilog at batis
na dating payapa ay biglang bumangis
pati mga ibon nabasag ang tinig
na dating kay timyas pakinggan ang awit

Ang tag-ulan ngayo’y may kasamang bagyo
sa taglay na lakas nag-aalimpuyo,
walang patumangga kung ito’y bumayo
nakahihilakbot mistulang delubyo

Ang tag-ulan ngayon ay waring may poot
sakbibi ng dusa, hilahil at lungkot;
ito’y nagbabadya ng matinding takot
ng pagkabalisa at panggigipuspos

Dahil taun-taon mayroong ligalig
sa mararanasan na dala ng tubig,
kasama ang trosong nabalot sa putik
na rumaragasa sa mga dalisdis

Kailan magigising mga walang puso
na walang habas sa pagputol ng puno?
Kailan pa kikilos mga namumuno
na sa ating bayan ay naging palalo?

Ah, marahil kapag nalipol ng lahat
mga mamamayan nitong bansang liyag;
Kumbaga sa isang ma-aksyong palabas
huli kung dumating alagad ng batas!

Vhelle V. Garcia
July 4, 2013
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions