Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Iba ang batas para sa mahirap?
By Felix M. Garcia

Jul 04, 2017

BILANG TAO na may puso at damdamin,
di ko maiwasang maantig ang aking
kalooban sa isang natunghayan nating
balita, na medyo ‘inhumane’ ang dating.

Kung saan ang paksa ay isang matanda
na otsenta’y siyete anyos na’t mahina
pero ikinulong pa rin sa kabila
ng pagsusumamo’t pagmamakaawa

Nitong kapamilya ng taong naturan,
na hangga’t maari i-‘house arrest’ na lang
sa dahilang ito ay may karamdaman,
at ni ang sarili di maalagaan.

Ngunit di nagdalang habag ni kapurit
ang alin mang yatang ‘concern authorities’
na dapat umaksyon upang ang maysakit
na ‘convict or accused’ ay huwag nang ipiit

At sa bahay na nga lamang siya payagang
pumirmi sanhi ng di na niya makayang
kumilos man lamang ng walang alalay,
dala ng iba pang sakit nitong taglay

Tulad ng malala niyang ‘Alzheimer’s disease,
advance dementia’ at ng diabetes;
Ano’t kung kailan siya nag-‘87 years’
ay saka pa nga siya ipabibilibid?

Matapos ang mahigit dalawampu’t isang
taon na si Herman Gil ay makasuhan
ng Estafa, kaya nakapagtatakang
ang pagka-aresto ay kamakailan lang.

Siya ba ay nagtago imbes na magpiyansa
at kumuha rin ng manananggol niya
nang ang kaso niya’y dapat nang mabista,
kaya nagka-‘warrant of arrest’ muli siya?

O ni di umusad ang kasong kriminal
ng taong ito at bale ngayon lamang
siya inaresto, saka sisimulan
ang ‘hearing’ kung hindi siya natuluyan?

Kung ang di pag-usad ng anumang kaso
sanhi ng pagiging usad pagong mismo
ng ‘Court of Justice’ ay sino sa tantya n’yo
ang dapat sisihin kung magkaganito?

Sinumang lumagay sa kinahantungang
karsel ng matandang Gil ay di tatagal
sa dumi at baho ng kapaligiran,
na daga at ipis ang naghahabulan.

Maliban sa ‘over populated’ yata
ang ‘city jail’ na kung saan ang matanda
ay idinite kaya’t ang malubha
niyang kalagayan ay lalong lumala?

At humantong na sa pinangangambaan
ng mga kaanak na di pinagbigyan
ng Korte ang hiling na i-‘house arrest’ na lang
ang ama, imbes ipasok sa kulungan.

Matakas pa ba sa batas ang hindi
na makatayo r’yan parang lang umihi,
lalo’t ngayong ito’y inutil na’t bingi,
kahit di ikulong ya’y di makauwi?

Iyan ba ay dahil sa dalawa ang mukha
nitong hustisya sa ating Inangbansa,
kaya’t ang malimit sa ating akala
ay iba ang para sa api at dukha?

Pero sa madatong, tama’t nakakulong
ang kagaya r’yan ng mga mandarambong,
pero may sariling kuarto at de aircon,
partikular mismo sa Bilibid Prison.

(Subali’t sa tulad nating mahihirap,
ya’y makasuhan lang ng maling paglakad,
kapag nagkataong ni ‘Osmena’t Roxas’
ay walang makapa - presinto ang bagsak?!)Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions