Today's Punto
Today's Punto
Editorial
Core values

Jul 04, 2017

MATAPAT KONG ginagawa ang lahat ng aking gawain, may nakakakita man o wala. Ginagawa ko ito nang higit pa sa dapat asahan mula sa akin at sinasangkapan ko ang aking pagtuturo ng pagmamahal, dedikasyon, determinasyon at pagpapakumbaba.

Maging positibo sa lahat ng ating ginagawa. Batid ko kung gaano kabigat ang responsibilidad na nakaatang sa atin bilang guro, magpakatatag at gamitin itong instrumento upang lalo pang tuklasin ang ganda’t hiwaga ng ating propesyon.

Kabalikat tayo ng ating bayan upang malinang ang pagpapahalaga ng ating mga mag-aaral sa kanilang sarili, sa pamilya, sa kapwa at sa bayan. Mas mainam nang madapa habang naglalakad o tumatakbo kaysa madapa habang nakaupo o nakatayo.

Exemplifying the core values of the teaching profession, Dr. Alma Bautista, full-time faculty as master teacher II at the Santos Ventura National High School (Senior High School Level), and associate professor in Filipino at the Mabalacat City College, both in the same city, has been declared winner in the 2016 Regional Search for Outstanding Teaching and Non- Teaching personnel.

She will be awarded in this year’s World Teachers Day celebration in October.

No stranger to recognition, the 38-year-old Bautista has also received the Angeles University Foundation Alumni Choice Award in 2017, 1st Place in Pagsulat ng Teksto in 2017 under the DepEd Region III, and Outstanding Dissertation at the De La Salle University in 2016.

The teaching profession is further ennobled by Bautista’s example.

Mabuhay po kayo, Madame.


Other Articles on this Category
Powered by:
TeamSoft Web Solutions