Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Ninan daka wari?
By Felix M. Garcia

Jun 29, 2017

KAGALANG e mu pa balung milako ka
keng panga-Prinsipe mu mapiang poeta?
(At i Dolly Ferrer yang pelit da keka
iniang mipanalal kang Malit kanita?)

At aku sana ing keka ra pemalit
pero e ku tinggap nan’ da mang pamilit
ulining antimong tune kapanalig,
e ku arapat ing tukluan daka bitis.

At king kapilan man, ing diria e kaku
mengibabo banting ing kaparang tau
anti ke’mo waring selipitan ustu
ban king posisyun aku ing mipuestu.

Nu’ne katutula ning kakung sarili
itang makasaup ku angga’t maliari,
kabilang ka karing mapilan kareti,
e king aku, keka, susumbat ku iti.

Ninu ing mengalap sayupang niang eka
milakad uli ning matindi kanita
ing sumpung at kirut ning kekang rayuma,
nung e aku, pati na keng panulu pa?

Akalinguan mu na ing nung e mu kaku
e ka king ‘city hall’ miyabe kuyug ku?
mika-Computer ka naman king uli ku,
kaibat, piskil mu ing aku ‘Impostor’ ku!

Mayap wari itang e mu male-male,
kabud-abud namu luluban mu, abe?
Samasan mu pamu ing sarili mung bie
bayu ing kapara mung tau usgan me!

Nung eka manuala, ing akung sinulat
king Himno ning ngeni asensadung siyudad,
atin kang maliaring pikutnan, kapatad
ban amalino mu ing bage merapat.

At saka aliwa aku ing keng tabing
ning midalamat a maulagang lihim,
ing memuklat nu’ne ing amigong Irwin,
king gewa nang sulat para kang Lazatin

A nu’ na aduan king Sangguniang Lungsod
ning San Fernando ing ma-recognize lubus
ing partisipasyun ning tune makatud
a ‘lyricist’ na ning Himno a memukud.

At itang poesia a mipamansagan
‘FERNANDINO’ abe, e ku palaraman
ing e kanaku at e ke’ angkaminan
bilang metung karing kakung kasulatan

Uli ning kang Jose M. Gallardo ya,
a bantug nang anak ning balen Candaba,
ing orihinal a diwa ning poesia,
a pikuanan ku keng pangabalangkas na.

At iti ya kabud ing mipamansagan
a “Kapampangan Ku” ning peka-popular
diling poeta at ‘Ari ning Crissotan,’
ning pakamalan tang’ Indung Lalawigan.

(Iti, pepalikas nia bali kanaku
ning kanita meging presidenti tamu
keng AGTACA – Ginung Norming del Rosario –
a milimbag iniang ‘year 2012’).

Sana keng tutuki bayu ka manusga
a kaparang-tau pakakalale ka,
uyatan mu pamu ing isyu ban keta
e ka rugu takman dakal a parsala.

At e malaut ing pihu kang mikasuan
libelu king anti kaniting pangawan;
Inia pakisabing mayap kaluguran,
e ka rugu basta mamaskil makanian!Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions