Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Balen ko, king Aldo mung Katimawan
By Felix M. Garcia

Jun 06, 2017

KAIBAT, i Aguinaldo, karin ne bintiwas
King Kawit, Cavite ing mal tang’ Watawat,
Tanda king iti ing aldo nang panaslag
Ning Katimawan king bansa tamung maslag;
Hilario, Maniago at Dayrit – bistama’t
Metung yang babai, mesubuk ya tatag;
Di Hizon, kambe ring gereru mung anak,
Upayang Kastila ikua rang asaldak!

Lubus ta’na sanang kumit Katimawan
King tagumpe tamu laban karing daywan,
Dapot ating Dewey a biglang dinatang,
Sasyo tang’ Kalayan yang keta sinamsam;
Sekupan ne’ing Balen uli ning sikanan
Ning Agilang ibat king dane Albugan;
At keta ing bansa miuman deng telanan
Ding e ta’ kalahing maputi mu naman.

Tutu, inampang da itang Demokrasya
Dapot ila muring kekata’ dirikta;
At waman king Balen linto no’ kanita
Ding anti kang Osias, Quezon at Osmeña,
Roxas, Abad Santos ampon aliwa pa
A sukat talan king sarili tang’ renda,
Keng pamipalakad king Balen tang’ Sinta,
Atyu kagulutan ing tusung Agila.

At uli ning atin lang apikasundu,
King ing sadiang Laya ibie ra nang tutu,
King uli nang Quezon – ding mesabing Kanu,
Tiparan da ren ing karelang pangaku;
Nu’ ing magsarili lubus ta’nang agyu,
Dinan da neng Laya ing Balen tang’ Indu;
Dapot itang aldo inyang sunlag niamu,
Itang ‘2nd World War’ biglang mikaluku!

Karing pampang tamu bigla na lang linsut
Ding lalu pang lasip ampon makatakut’
At nung ding Kastila a keti sinapkup,
Kanita linto lang ganid ampon marus,
Deting tauling din’tang a keti linusub,
Puri’t dangalan ta’ dekurak dang lubus;
Pilan lang anak mu ding keta metampus
A bie ban paglualu ing Balen tang’ irug?

Salamat, kaibat ning atlung banuang singkad,
Ing puersa ding Sakang ikua rang asaldak
Ding misanib-sanib a puersang milangkap,
Ning Agilang meko… at ding kekang anak;
Ing pengaku niting magbalik yang agad,
Ya ing mepalyari king Bansa migligtas;
Itang Yamashita a keti miglagpak,
Mig-‘Hara-Kiri’ ya king keyang panatras!

Kalagpas ning gulu at mipaya na,
Miuman inampang ning bansang Amerika
Ing ganap at lubus a Kalayan keka,
Kapamilatan ning kildas ne ing Kaya
At ing Kekatamu ya’nang pepaytas da,
Layun memayagpag king asul a banua;
Tanda king ing bansang Perla ning Malasya,
Kalag ne gapus king panga’yalipan na.

At ngening timawa neng lubus ing bansa,
Itamung anak na mikalugud ta’sa;
Misanmetung tamu king pusu at diwa,
King nanu mang bage keyang kasaplala;
At keta sakali’t atin pang aliwa,
A maki-matuling a buyut, e bala
Ing mate, e tana pabusten misila
Ing Katimawan a inatbus tang’ daya!


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions