Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Atin nang magparamdam
By Felix M. Garcia

May 30, 2017

PABANUA pa migit alus ing milabas
a ‘local election’ keti Pilipinas,
pero dane Mauli na ning Sto. Tomas
atin nang ngeni ken pasimpleng mamaduas.

‘Not literal fi shing’ o mamaduas asan
ing ‘fi gure of speech’ ning buri kung sabian,
nu’ne ing diskarting ngaku pin e pa man
obat karanu na yatang magparamdam?

Anti pin ing keni king dane mumuna
nang ‘exit’ ning NLEX keti king Pampanga,
ketang milabas a ‘Easter,’ megumpisa
neng migpasakalye keng pamangampanya.

At balamu e na apanayang miras
ing adua pang banua bayu ya tumalas
miuman king ngara pin telasan nang balas
a’yalang malino melakuan nang bakas.

Pablasang kanitang, ing Punbalen ya pa
king lugal a nung nu’ meka-siam yang banua,
agpang keng konsensus bukud mung ing bulsa
na kanu yata ing memuklo keng pera?

Kase, ing balen a sukat nang pagsilbian
e binang minangat ing keyang kabilian,
nun’e namu ngening ing bayung tinalan
king timun, gewa na ing anggang agyu nian.

At migpangatlu ya o ‘second class’ iti
antimong balayan ‘in its category’
inyang ya’nang mipuk keng panga-Alkalde
ing kasalukuyan a Punbalen ngeni.

At uling ‘last term’ ning ngeni makalukluk,
oyan ing kanita king tungkulan mipuk
(antimong Punbalen lub ning ‘9 years’ alus),
kaibat ya’na naman ing magnasang milukluk?

Inyasa’t maranun pa keng manggagatas
(a kaleldo’t kauran keng dalan tatalas)
ing estilo niti ban iparas agad
karing memalen ken ing keyang pigagap?

Makanian ing alus asna king kasimpli
nang istrateya ning kanita Alkalde,
nung inya marahil e man bibu iti,
ding keyang ‘opponents’ daig la diskarti.

King mas epektibung pamagparamdam na
keng pasimpli niting pamakipamyesta,
pamakirame kareng kematen, saka
pamamasyal karing sadiang kakilala.

Pati kamaganak a maluat na muring
e na daralawan aganaka niting
pamuntalan ampon dakayanan pansin
ban e pa man mekad akua na’lang tambing?

Mamie yang ‘mineral water’ at pamepe
kareng kewalan ken at makipaglame;
Pero alang ‘vote for’ itang makayabe
makasulat karing karelang ipamie.

Nun’e ing lagyu na mu ning migparala
a malino makasulat king botelya,
ing salitang ‘FORmer Mayor, katuki na
ning alyas na niti a lima mung letra.

Malino piakitan, ing yan ngeni pamu
magumpisa ne’yting king balen susuyu:
Mupin sakali’t ya sumambut ya rugu,
ing pangaku na nian e kaya mipaku?

Kasi, dakal la ken ding asna kasanting
mangaku, a ngara ing pekamagaling
a solusyun laban king ‘corruption,’ santing
pero kaibat: “balik sa dating tugtugin?!”Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions