Today's Punto
Today's Punto
Opinion
Aku man kuyug ku, katmu na ku keka
By Felix M. Garcia

May 18, 2017

NUNG pota mung atin kang buri kanaku
karin mu ku balung pagsaryan, kuyug ku,
Yan e masanting a ugali o bisyu
uling kapamiasnan king kaparang tau.

At metung pang e na kasasanting, Kuyug
ning panugali mu a kostumbring manuk,
Potang ikang ating akalkal keng dapug
ikang magbutaktak, makapasalikut.

Antimo neng akung malangi paritan
aba, e mu ku man buring pakiabayan;
Asilipan mu pa ing akung daratang
sasalikut mu na ing kekang kabiayan.

Pero ngaku na pin… potang ikang lupad
at alang nanu mang unabis alaklak
Ing aldo, ume ya pang sunlag neng abak
atyu na ka ba’kang milabas keng oras.

Abe, kalusan mu ing matsurang lumo
a e maging guebnan ba’kang mitaloto,
Pablasang kumayud ka mang bengi’t aldo
nung mapamiasa ka, e mu ikanono.

Masanting wari ing pisisitsitan da
at e pikasaban ding makakilala?
Saka ing tutu na… tapatan da na ka,
aku man kuyug ku – KATMU NA KU KEKA!


Other Articles on this Category
DISCLAIMER: Views expressed in this section are those of the readers and do not necessarily reflect the editorial position of punto.com. Punto.com does not knowingly publish false information and may not be held liable for the views of readers exercising their right to free expression.

Before posting any comment, please read our editorial policy. Posts that do not conform to our guidelines will be deleted by the moderator.
COMMENTS
Be the first one to put a comment
Powered by:
TeamSoft Web Solutions